platforma blogowa portalu głos pomorza

Warunki korzystania z treści

1. Korzystający ma prawo do zamieszczania w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym, w celach informacyjnych, rozpowszechnionych przez Wydawnictwo w portalu internetowym www.gp24.pl i wszelkich materiałów na nim zamieszczanych (z wyłączeniem fotografii) w ograniczonej formie, tj. tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania, korzystając z kanałów RSS dostępnych na stronach http://www.gp24.pl/rss.

2. W zamian za powyższe uprawnienie Korzystający w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis „czytaj dalej” i link aktywny, przekierowujący bezpośrednio do portalu www.gp24.pl do dalszej części materiału. Tytuł linku (ang. anchor text) kierującego bezpośrednio do artykułu źródła odpowiadać będzie tytułowi danego artykułu źródłowego.

3. Korzystający zobowiązuje się do zapewnienia, aby linki kierujące do portalu www.gp24.pl , a także strony internetowe jego serwisu, gdzie zamieszczone będą fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie były blokowane przed robotami wyszukiwarek.

Uwaga. Naruszenie powyższych zasad grozi odpowiedzialnością prawną.